Get Ready For SUMMER!!! ( TT.TT )

Xin chào các bạn!! ^.^ Dạo này thực sự là mình quá bận với nhiều bài tập, nhiều chương trình, nên không có nhiều thời gian để thở, mà mỗi lần viết 1 entry thì chắc phải ngâm độ 2 tiếng, vì thế mà lâu rồi chưa có entry mới T.T Mãi đến chiều nay…