Highlighted Skincare Posts

 • Let’s Talk About series: Những bài review về từng loại sản phẩm, sẽ được cập nhật.
 1. Kem chống nắng: https://angelaonmars.wordpress.com/2014/07/06/lets-talk-about-s-u-n-s-c-r-e-e-n-tong-hop-review-kem-chong-nang-o-o/
 • Các sản phẩm dưỡng da được mình recommend:  https://angelaonmars.wordpress.com/2014/01/03/feb-2014-updated-recommended-affordable-skincare-products-san-pham-duong-da-totre/
 • Các thành phần dưỡng da quan trọng:  https://angelaonmars.wordpress.com/2013/11/27/nhung-nhan-vat-quan-trong-trong-cham-soc-da-doi-voi-minh/
 • Tretinoin:  https://angelaonmars.wordpress.com/2014/01/13/tretinoin-don-chao-lan-da-moi-o-o/
 • Building Your Own Skin Care Routine: Những bài viết về cách tự xây dựng một quy trình dưỡng da cho bản thân.
 1. Làm sạch da: https://angelaonmars.wordpress.com/2014/04/27/building-your-own-skincare-routine-part-1-cleansing/
 2. Kem chống nắng: https://angelaonmars.wordpress.com/2014/09/02/building-your-own-skincare-routine-part2-sunscreen/
 • Skincare Routines: Các quy trình dưỡng da của mình qua từng thời kì
 1. Mới nhất: https://angelaonmars.wordpress.com/2014/10/18/october-2014-current-night-time-skincare-routine-reviews-la-roche-posay-laneige-banila-co/
 2. https://angelaonmars.wordpress.com/2014/05/16/updated-may-2014-my-newest-skincare-routine-quy-trinh-duong-da-moi-nhat-cua-minh-o-o/
 3. https://angelaonmars.wordpress.com/2014/01/09/jan-2014-update-my-current-skincare-routine-cac-buoc-duong-da-cua-minh/
 4. https://angelaonmars.wordpress.com/2013/10/28/trinh-tu-duong-da-hang-ngay-current-skin-care-routine-october-2013/
 5. https://angelaonmars.wordpress.com/2013/10/09/cham-soc-da-buoi-toi-my-skin-pampering-routine-xd/
 6. https://angelaonmars.wordpress.com/2013/03/30/my-current-skincare-routine-duong-da-moi-ngay-nao/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s